Politika privatnosti

Zaštita privatnosti korisnika

U ime naše organizacije, Pro.Tok21 obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Pro.Tok21 i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti, na šta smo se obavezali i kod zvaničnih institucija.

Zaštita poverljivih podataka

E-mail adrese prijavljenih korisnika servisa na ovom sajtu ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima. Obavezujemo se da vaše podatke (formulari, ankete, korespodencija, i sl.) nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. U slučaju da ste nezadovoljni servisima koji se realizuju preko vašeg E-maila i želite da prekinete dalje korišćenje, pošaljite vaš zahtev za prekid servisa na E-mail Pro.Tok21

U mobilnoj aplikaciji za Android i iOS povremeno ćemo prikupljati informacije o načinu korišćenja aplikacije. Ovi podaci tretiraju se samo kao grupna statistika, i kao takve ih čuvamo za našu analizu, kao i za buduće poboljšanje usluge prema vama. Osim toga, aplikacija može pratiti način na koji konzumirate sadržaj, kako bi vam na osnovu toga pružila vama relevantne oglasne poruke i sadržaj u okviru mobilne aplikacije.