| July 18, 2023 Written by: Pro.Tok21

Menjamo zajedno karavan u Žagubici

Drugog jula bili smo deo jednog sjajnog događaja zajedno sa našim prijateljima iz udruženja Čuvari Homolja. Oni su ljudi koji se bore za budućnost našeg voljenog Homolja. Cilj ove organizacije je da budućnost ovog mesta budu turizam i poljoprivreda, a ne rudarske iskopine koje bi mogle negativno uticati na životnu sredinu.

Tog dana okupili su se članovi aktivističkog centra GRAD i udruženja Čuvari Homolja, na Saboru Vrela Homolja, sa ciljem da podržimo članove ove organizacije u njihoj nameri da se opština Žagubica fokusira više na turizam i poljoprivredu.

Kako bismo saznali šta stanovnici Žagubice misle o ovim pitanjima, odlučili smo da napravimo kratak video-intervju sa drugim ljudima, udruženjima i zanatlijama koji su se nalazili na ovom saboru. Prošetali smo se među štandovima i razgovarali sa ljudima koji su dolazili odavde.

Oni su podelili sa nama svoje brige. Istakli su da je jedan od najvećih problema mala mogućnost za zapošljavanje, što dovodi do toga da mnogi mladi odlaze iz njihovog mesta u potrazi za poslom. Takođe, naglasili su i  da su nedovoljne subvencije koje se dodeljuju za razvoj poljoprivrede, mnogi su smatrali i da njihove  prirodne lepote nisu dovoljno iskorišćene kako bi se poboljšao život svih građana.

Bilo je divno videti koliko su ljudi bili zainteresovani da podrže ideju da se Žagubica okrene ka svojim prirodnim blagodetima i da učini njihovu zajednicu boljim mestom za život. Veliki broj građana je želeo da potpiše deklaraciju kojom podržavaju ovu ideju. To nas je sve zaista ohrabrilo i dalo još više snage za borbu za ovu zajednicu.

Nastavićemo da podržavamo udruženje Čuvari Homolja i da radimo na tome da se Homolje prepozna kao jedno od najlepših područja u našoj zemlji.. Verujemo da će se uloženi trud isplatiti i da će Homolje postati prepoznatljiva destinacija koju će mnogi želeti da posete i u kojoj će mnogi želeti da žive.
 

Share:

OUR INSIGHTS TO YOUR INBOX

website Newsletter