| July 17, 2023 Written by: Pro.Tok21

Karavan Menjamo zajedno u Požarevcu

Aktivistički centar GRAD i organizacija Sova iz Požarevca su 14. jula 2023. organizovali karavan Menjamo zajedno u centru Požarevca. Karavan je privukao veliku pažnju građana jer su imali prilike da razgovaraju o aktivizmu, lokalnim problemima i daju potencijalna rešenja.

Organizacija Sova iz Požarevca bavi se ekologijom, u fokusu su podizanje svesti o reciklaži smeća i borba protiv divljih deponija na lokalnom nivou.

Učesnici karavana su, u razgovoru sa građanima Požarevca, saznali da su najviše zabrinuti zbog niske stope zaposlenosti među stanovništvom, nedostatka turističke ponude, nedovoljnog angažovanja komunalne službe, zagađenja vazduha, lošeg stanja puteva, dugi redovi čekanja u bolnicama, nedovoljan broj učenika u školama i još mnogo toga. Ono što ohrabruje jeste da su svakako bili voljni da sa nama podele i svoje kreativne ideje za rešavanje ovih problema.

Mnogi Požarevci su predložili besplatan prevoz kako bi se olakšala svakodnevna putovanja, dok su drugi predlagali otvaranje novih fabrika koje bi otvorile nova radna mesta. Povećanje penzija i otvaranje domova za stare takođe su se našli među idejama. Neki su istakli važnost raznovrsnog kulturnog sadržaja, kao i većih subvencija koje država može dodeliti za različite oblasti. Takođe su izrazili potrebu za olakšanim pristupom psihološkoj podršci i smanjenje redova čekanja u bolnicama.

Kroz ovaj karavan, postignut je značajan cilj - podizanje svesti o društvenim problemima i potrebi za njihovim rešavanjem. Prikupljanje ideja od strane građana predstavlja sjajnu osnovu za dalje angažovanje i aktivnosti organizacija i institucija koje teže poboljšanju društva na lokalnom nivou. Ovakve inicijative mogu motivisati građane da se aktivno uključe u rešavanje problema i zajedno rade na stvaranju boljeg okruženja za sve nas.

Share:

OUR INSIGHTS TO YOUR INBOX

website Newsletter